14. června 2020 – Pustkovecký přelet
následující závody budou vzhledem k současné situaci oznámeny později